Cách sử dụng Most, Most of và Almost

Bài trước bạn đã được tìm hiểu về cách sử dụng other, the other... và các từ liên quan đến nó.
Bài này mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề cũng rất đáng quan tâm đó là cách sử dụng most, most of và almost. Những từ này cũng rất rễ gây cho bạn sự nhầm lẫn nếu không có sự tìm hiểu kỹ về chúng cũng như làm một số bài tập thực hành.
1. Most là một tính từ. Vì vậy most + một danh từ
example: most people, most employees...
2. Most of : ở đây most là một đại từ vì vậy ta có cấu trúc:
- most of the + N
- Most of my/his/her... +N ( ở đây bắt buộc phải có my/his/her/...)
example: most of people I known like Chelsea.
Cách sử dụng này cũn
g được áp dụng tương tự đối với all. Ta có cấu trúc : all+N và all of +N
3. Almost
- là một trạng từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ, không được đứng trước danh từ. Chúng ta không được nói almost employees mà phải sử thành almost all employees chẳng hạn.
Dưới đây là một số bài tập áp dụng:


Cách sử dụng Most, Most of và Almost Cách sử dụng Most, Most of và Almost Reviewed by Vũ Trọng Hiệp on 29.11.14 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.