Gu gồ ơi , em là ai ?

google oi em la ai

Mà trái tim tôi, yêu em điên dại


Viết gửi tới em, bao nhiêu hàng code
Bao bức thư tình, onpage chuẩn seo
Sao vô tình, em chẳng lần đáp lại
Reset hoài,  vẫn ngoài top hai trăm.


Tôi biết em đã yêu thằng top một
Mười vạn backlink, mười ngàn sites page
Em đã yêu, và đã cho đi hết
Để wap tôi buồn, lẻ bóng một online

Để những trang site, đẫm dòng nước mắt
Sống tiếp sao đây, trong những ngày mai
Khi doanh thu cứ ngày càng thảm hại
Khách bỏ đi hoài, chằng còn một ai

Tôi đã sửa lại toàn file ro bot
Dis allow rồi, toàn cả wap site
Để mỗi lần, lang thang trên web
Ip này,  em  chẳng nhận ra ai

 Vũ Hiệp

Gu gồ ơi , em là ai ? Gu gồ ơi ,  em là ai  ? Reviewed by Vũ Trọng Hiệp on 30.6.15 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.