Tây thiên một cõi đi về

Tây thien một cõi đi về
Núi cao đèo lượn bốn bề chân mây
Cội nguồn đạo phật từ đây
Vượt bao cửa ải tìm thầy chân tu


Đời người được mấy mươi thu
Ta bà sống chết mịt mù sương giăng
Con về vs phật toàn năng
Có đạo giải thoát ánh trăng soi đường

Con ở đó giữa tình thương
Nhân gian là đạo kính nhường mẹ cha
Anh em nghĩa sống chan hòa
Bỏ đi phiền não tu qua kiếp người

Vũ Trọng hiệp

Ghi chú: cõi ta bà và miền cực lạc là 2 cõi của đạo phật
Tây thiên là nơi các nhà sư đầu tiên ấn độ sang truyền giáo ở VN

Tây thiên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
6/2017
Tây thiên một cõi đi về Tây thiên một cõi đi về Reviewed by Vũ Trọng Hiệp on 12.10.17 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.